srijeda, 08 Mart 2017 07:48

Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

- k.č. broj 638/3, zvana Padina, u naravi pašnjak 3. klase, površine 590 m²;
- k.č. broj 638/1, zvana Padina, u naravi pašnjak 4. klase, površine 539 m²;
- k.č. broj 638/2, zvana Padina, u naravi pašnjak 3. klase, površine 418 m² i pašnjaka 4. klase, površine 180 m²;
- k.č. broj 639, zvana Padina, pašnjak 4. klase, površine 300 m²;
sve upisano u ZK uložak 596, K.O. Konjic I, sa cijenom od 11,00 KM/m²;

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).
3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

javni poziv možete pogledati u prilogu:

javni poziv