Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

TB45 T1 Zahtjev za rjeenje za utvrđivanje uslovnosti poslovnog prostora za PD i PJ

Zahtjev za izdavanje odobrenja za produženo radno vrijeme bez  žive muzike dnevno

Zahtjev za izdavanje odobrenja za produženo radno vrijeme u ljetnom periodu

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava prodaja putem akvizitera velikih trgovačkih kuća po javnim ustanovama i ostalim firmama kao i prezentacija proizvoda

Zahtjev za izdavanje rješenja o evidentiranju promjene vozila prevoz za vlastite potrebe

Zahtjev za izdavanje rješenja za AUTO-TAXI djelatnost Konjic

Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje javnog prevoza stvari u drumskom saobracaju autoprevoznika djelatnost

Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje prevoza za vlastite potrebe

Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje trgovačke djelatnosti

Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje trgovake djelatnosti prodaja rabljene robe

Zahtjev za izdavanje rješenja za privremenu odjavu zanatske djelatnosti

Zahtjev za izdavanje rješenja za promjenu i proširenje površine i djelatnosti na istoj ili na drugoj adresi

Zahtjev za izdavanje rješenja za promjenu naziva radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja za promjenu sjedišta radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje turističkih usluga - rafting

Zahtjev za izdavanje rješenja za rad obrtničke radnje

Zahtjev za izdavanje rješenja za rad slastičarne pizzerie buregdzinice ćevabdžinice bez prava točenja alkoholnih pića

Zahtjev za izdavanje rješenja za trajnu odjavu poljoprivredne djelatnosti.

Zahtjev za izdavanje rješenja za trajnu odjavu prevozne djelatnosti

Zahtjev za izdavanje rješenja za trajnu odjavu trgovačke djelatnosti

Zahtjev za izdavanje rješenja za trajnu odjavu ugostiteljske djelatnosti - rafting

Zahtjev za izdavanje rješenja za trajnu odjavu zanatske djelatnosti

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za priključak električne energije

Zahtjev za odobrenja za držanje žive muzike u zatvorenom i otvorenom prostoru

Zahtjev za ovjeru cjenovnika

Zahtjev za ovjeru trgovacke knjige

Zahtjev za promjenu rješenja u skladu sa zakonom