Služba za prostorno uređenje, građenje i obnova

TB32 T1 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti izgradnju garaže i pomoćnih objekata

TB32 T2 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju vikend objekta

TB32 T3 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti izgradnju stambenog objekta porodične kuće

TB32 T4 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju objekta do 4 jedinice

TB32 T5 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju objekta preko 4 jedinice

TB32 T6 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju stambeno poslovni objekata

TB32 T7 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekata do 500

TB32 T8 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekata preko 500

TB32 T10 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju Mini hidroelektrane

TB32 T11 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju Velike hidroelektrane

TB32 T12 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za zgradnju GSM baznih stanica trafo stanica

TB32 T13 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju benzinskih pumpi

TB32 T14 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za postavljanje reklamnih panoa

TB32 T15 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju solarne i vjetroelektrane

TB32 T16 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju proizvodne hale

TB32 T17 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju spomen obilježje i hajr česme

TB32 T18 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju vodovoda rezervoara bazena kaptaža

TB33 T1 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za pretvaranje podrumskih prostora u stambeni prostor

TB33 T2 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za pretvaranje podrumskih prostora u poslovni prostor

TB33 T3 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za pretvaranje zajedničkih prostora u stambeni prostor

TB33 T4 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za pretvaranje zajedničkih prostora u poslovni prostor

TB33 T5 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za pretvaranje stambenih prostora u poslovni prostor

TB34 T1 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za nadogradnju stambenog objekta i vikend objekta

TB34 T2 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za nadogradnju stambeno-poslovnog objekta

TB34 T3 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za nadogradnju poslovnog objekta

TB34 T4 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za dogradnju i nadogradnju pomoćnog objekta

TB34 T5 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za dogradnju i nadogradnju proizvodnih hala

TB35 T1 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za adaptacije i rekonstrukcije objekata visokogradnje

TB35 T2 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju podzemnih i nadzemnih instalacija

TB35 T3 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju pristupnih puteva i saobraćajnica po 1 kilometar

TB35 T4 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju vjerskih obekata i grobalja

TB35 T5 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za formiranje građevinske parcele

TB37 T1 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju garaže i pomoćnog objekta

TB37 T2 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju vikend objekta

TB37 T3 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju stambenog objekta

TB37 T4 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju stambenog objekta kolektivno stanovanje do 4 stambene jedinice

TB37 T5 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju stambenog objekta kolektivno stanovanje preko 4 stambene jedinice

TB37 T6 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju stambenog - poslovnog objekta

TB37 T7 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju poslovnog objekta površine do 500 metara kvadratnih

TB37 T8 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju poslovnog objekta površine preko 500 metara kvadratnih

TB37 T9 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju potpornih zidova ograda i ogradnih zidova

TB37 T10 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju Mini hidroelektrane

TB37 T11 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju Velike hidroelektrane

TB37 T12 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju benzinskih pumpi.pdf

TB37 T13 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju GSM baznih stanica trafo stanica

TB37 T14 Zahtjev za izdavanje odobrenja za nadogradnju i dogradnju stambenog i vikend objekta

TB37 T15 Zahtjev za izdavanje odobrenja za nadogradnju i dogradnju stambeno poslovnog objekta

TB37 T16 Zahtjev za izdavanje odobrenja za nadogradnju i dogradnju poslovnog objekta za fizička lica

TB37 T17 Zahtjev za izdavanje odobrenja za nadogradnju i dogradnju poslovnog objekta za pravna lica

TB37 T18 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju solarne i vjetroelektrane

TB37 T19 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju proizvodne hale

TB37 T20 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju podzemnih i nadzemnih instalacija

TB37 T21 Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine

TB37 T22 Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljenje reklamnih panoa

TB37 T23 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju spomen obilježja i hair česmi

TB37 T24 Zahtjev za izdavanje odobrenja za dogradnju i nadogradnju pomoćnih objekata

TB37 T25 Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju bazena vodovoda rezervoara i kaptaža

TB37 T26 Zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu namjene pretvaranje podruma u stambeni prostor

TB37 T27 Zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu namjene pretvaranje podruma u poslovni prostor

TB37 T28 Zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu namjene pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni prostor

TB37 T29 Zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu namjene pretvaranje zajedničkih prostorija u poslovni prostor

TB37 T30 Zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu namjene pretvaranje stambenog u poslovni prostor

TB37 T31 Zahtjev za donošenje dopunskog rješenja izmjena i ispravka rješenja