Logo

Odluka o pokretanju javne nabavke-'' UKLANJANJE BETONSKE TERASE NA PRISTUPNOJ SAOBRAĆAJNICI ISPRED JU "NARODNI UNIVERZITET KONJIC ''

ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba