Logo

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci-" NAKNADNI RADOVI - AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE U PODORAŠCU"

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba