Konkurs za dodjelu stipendija u ak. 2018./2019. godini

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik“, br. 4/11, 6/11), te Odluke o dodjeli stipendija u studijskoj- školskoj 2018/19.godini, broj:  08-40-10-2858/18 od 17.10.2018. načelnik Općine raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija u akademskoj 2018/19.godini
redovnim studentima iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima

I
Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Konjic, iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima. 

Potrebna dokumentacija:
- prijava na konkurs sa kraćom biografijom, adresom, telefonskim brojem kandidata;
- dokaz o stalnom prebivalištu (prijava prebivališta-CIPS prijava PBA-1) na području općine Konjic najmanje godinu  prije  donošenja Odluke o  stipendiranju  u 2018/19.godini koji  nije  stariji od  6  mjeseci; 
- uvjerenje-potvrda  o upisu  na visokoškolsku instituciju bez obnavljanja godine;- ovjerene svjedodžbe  I, II III i IV razreda i diploma (za brucoše),a za studente starijih godina ovjerenakopija prve strane indeksa i ocjena;
- ovjerena izjava  da  nije  korisnik stipendije, subvencije za student. dom,zajma od drugog  davaoca;
- ovjerena kućna lista;
- dokaz  o  visini  svih  prihoda članova  zajedničkog  domaćinstva: zaposleni – ovjerene  platne list (potvrda o plati neće biti priznavana kao dokaz), za  penzionere - posljednji ček;
- dokaz s biroa rada (ukoliko se  članovi porodičnog domaćinstva vode  kao nezaposleni), a ukoliko nisu na  evidenciji biroa - ovjerenu  izjavu o svom statusu te u slučaju dva ili više  studenata iz navedene kategorije porodice priložiti uvjerenje o redovnom studiju i  drugih (ostalih)  studenata.

II

Komisija će se pri izboru kandidata rukovoditi i dodatnim kriterijima (prosjek  ocjena, godina studija, dva i više studenata u porodici).                        

 III

U razmatranje neće biti uzete prijave: vanrednih studenata; studenata koji obnavljaju godinu; studenata starijih od 21 godinu kad upisuju prvu godinu studija; apsolvenata; studenata koji studiraju u mjestu prebivališta; studenata iz porodice koja se bavi samostalnom privrednom djelatnošću; studenata-korisnika stipendije, subvencije za studentski dom, zajma od drugog davaoca.

IV

Dokumentaciju dostaviti u prijemnu kancelariju (šalter br. 3) Općine Konjic do      19.novembra (ponedjeljak) 2018.god. Nekompletna dokumentacija neće biti razmatrana.

V

Sa propozicijama konkursa kandidati se mogu upoznati na oglasnoj tabli Općine Konjic,te u Službi za privredu,finansije i društvene djelatnosti). Obrazac prijave na konkurs nalazi  se u holu Općine.

 

Konkurs, Obrazac za prijavu i Izjavu o neprimanju stipendije možete preuzeti ispod.

 

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi