Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Konjic

Objavljuje se javni oglas za izbor i menovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Konjic i to:

  • Predstavnik osnivača – tri člana.
  • Predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-jedan član,
  • Predstavnika uposlenika Centra za socijalni rad Konjic – jedan član

Javni oglas možete preuzeti na linku:

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi