Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

Objavljuje se ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic i to:

  • Predstavnik osnivača – dva člana,
  • Predstavnik javne ustanove – dva člana,
  • Predstavnik roditelja – jedan član

Ponovni javni oglas možete preuzeti na linku:

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi