Logo
Printaj ovu stranu

Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic

Objavljuje se ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic i to:

  • Predstavnik osnivača – dva člana,
  • Predstavnik javne ustanove – dva člana,
  • Predstavnik roditelja – jedan član

Ponovni javni oglas možete preuzeti na linku:

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba