Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU ''Dom zdravlja'' Konjic

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU ''Dom zdravlja'' Konjic i to:

  • Predstavnik osnivača – jedan član,
  • Predstavnik ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK – jedan član,
  • Predstavnik uposlenika- jedan član.

Javni oglas možete preuzeti na linku:

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi