Logo
Printaj ovu stranu

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU ''Dom zdravlja'' Konjic

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU ''Dom zdravlja'' Konjic i to:

  • Predstavnik osnivača – jedan član,
  • Predstavnik ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK – jedan član,
  • Predstavnik uposlenika- jedan član.

Javni oglas možete preuzeti na linku:

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba