Logo
Printaj ovu stranu

JAVNI POZIV ZA DODJELU STEONIH JUNICA

Općina Konjic u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu visoko steonih junica.

Projekat sufinansiraju Općina Konjic 40 %, Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 40 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene visoko steonih junica.

Više informacija možete pronaći na link - u ispod. 

 

 

 

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba