Logo
Printaj ovu stranu

Obavještenje o rezultatima javnog poziva za dodjelu steonih junica

Rezultate javnog poziva za dodjelu steonih junica možete preuzeti u prilogu:

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba