Logo
Printaj ovu stranu

Obavještenje o sazivanju XX vanredne Skupštine dioničara društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba