Logo
Printaj ovu stranu

Obavještenje o izmjeni termina za javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2021 godinu za MZ Bradina

Obavještavaju se građani Općine Konjic da je došlo do izmjene termina za javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2021 godinu za MZ Bradina, tako da će se ista održati dana 10.03.2021 godine u OŠ Bradina sa početkom u 11 sati.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba