Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta  objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

 

 

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi.

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

 

                                                                                                                                                                                  M I N I S T R I C A

                                                                                                                                                                                    Zora Dujmović

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi