Javni za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2018. godini

Broj : 03-01-1-137/18
Konjic, 04.04.2018. godine
Na osnovu člana 11. Odluke o općinskm javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Konjic“,broj: 1/03), Komisija za javna priznanja Općine Konjic, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2018. godini

I


U povodu Dana općine Konjic, 16.juna objavljujemo javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja u 2018. godini

II


Podsjećanja radi, Odlukom o općinskim javnim priznanjima predviđena su općinska javna priznanja:
1. Povelja sa zlatnim grbom Općine Konjic,
2. Plaketa sa zlatnim grbom Općine Konjic,
3. Zahvalnica sa zlatnim grbom Općine Konjic,
4. Priznanje „Počasni građanin“ Općine Konjic.


III


Općinska priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim licima koji su se istakli angažiranjem i rezultatima u razvoju i odbrani općine Konjic, poslijeratnoj obnovi i izgradnji, na unaprijeđenju privrednih djelatnosti, na obavljanju poslova od značaja za život i rad građana, postignutim rezultatima u zaštiti čovjekove radne i životne sredine, na očuvanju kulturne i prirodne baštine, u zdravstvenoj, kulturnoj, obrazovnoj, naučnoj i sportskoj djelatnosti, kao i u humanitarnim dobrotvornim aktivnostima.

IV


Javni poziv će biti objavljen putem Radia Konjic, na web stranici općine Konjic i oglasnoj tabli općine Konjic.
Obrazloženi prijedlog za dodjele Općinskih javnih priznanja može se dostaviti najkasnije do 01.05.2018. godine na adresu Općina Konjic, „Komisiji za javna priznanja“, ulica M.Tita 62.


PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Načelnik, Emir Bubalo, dipl.ecc.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi