Javni poziv za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast "Podrška djelima domaćih autora"

Na osnovu člana 6. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz Budžeta Općine, za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture broj : 09-42-1488/08 i člana 38.Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 4 /11 i 6/11) , načelnik općine objavljuje


J A V N I   P O Z I V
za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast
"Podrška djelima domaćih autora"

I


SVRHA JAVNOG POZIVA
Svrha Konkursa/natječaja je stimuliranje i pravednije nagrađivanje kvalitetnog stvaralaštva domaćih autora u slijedećim žanrovima: poezija( aforizam), proza, roman, drama i drugi.

II


USLOVI JAVNOG POZIVA
Na Javni poziv se mogu sa po jednim novim i završenim rukopisom prijaviti autori nastanjeni u Općini Konjic.

III


Na osnovu dostavljenih materijala, Komisija će, prema ranije utvrđenim kriterijima za dodjelu sredstava za izdavaštvo, izvršiti odabir književnih dijela čije će objavljivanje jednim dijelom sufinancirati prema Pravilniku o iznosima za štampanje.
Odobrena sredstva će se uplaćivati direktno na štampariju u kojoj je književno djelo štampano, po dobivanju računa o završetku posla.

Obavezna dokumentacija:
    Prijavu CIPS-a;
    Prijavni obrazac koji možete preuzeti na sljedećem link -u ili na info pultu Općinje Konjic;
    Rukopis lektorisan, uređen i odštampan;
    Dvije recenzije od strane kompetentnih pisaca;

IV


Rok za dostavljanje potpunih prijava je 13.04.2018.godine
Popunjen, potpisan i ovjeren zahtijev predati na protokol Općine sa obaveznom napomenom
"Za Javni poziv- izdavaštvo"
Napomena: U slučaju da djelo ne zadovoljava tražene stavke, odnosno da se tematski ne uklapa u već određene kriterije za dodjelu sredstava, ista neće biti odobrena;

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi