Informacija sa 13.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 13.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na  13. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.12. 2018.godine ,usvojeni su sljedeći akti:
1. Odluka o rebalansu budžeta općine Konjic za 2018.godinu
2. Odluka o donošenju budžeta općine Konjic za 2019.godinu
3. Odluka o izvršavanju budžeta općine Konjic za 2019.godinu 
4. Odluka o  utvrđivanju  Nacrta  Regulacionog  plana  „Lisičići “ i  upućivanje  na  javnu raspravu
5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ustanovi „ Narodni univerzitet“
6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Fudbalskom savezu BiH 
7. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic  
8. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Glavatičevo“ ispred reda zaposlenika
9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Druga  osnovna škola“ Konjic ispred reda zaposlenika 
10. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Čelebići“ ispred reda zaposlenika  
11. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic
12. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic 
13. Rješenje o odbijanju kao neosnovanog prijedloga Jazvin Mevle za obnovu postupka 
14. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Konjic
15. Javni oglas za izbor i imenovanje člana Školskog odbora iz reda osnivača JU „Druga osnovna škola“ Konjic
16. Zaključak o davanju saglasnosti Šumarstvo „Prenj“d.d Konjic na plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic za 2019 i plan gazdovanja-područje krša

                                                                                            ZAKLJUČAK

     1. U cilju kontinuiteta gazdovanja šumama na području ŠPP "Konjičko" i područje ''Krša'', a zbog neusvajanja Zakona o šumama u FBiH, daje se saglasnost na:
          - Plan gazdovanja Šumarstva "Prenj"d.d Konjic za 2019. godinu, broj: P-3418/18 od 12.11.2018. godine i Plan gazdovanja – područje krša broj: P-3419/18 od 12.11.2018.godine, koji je usvojio Nadzorni odbor                        Šumarstva "Prenj"d.d  Konjic Odlukom broj: P-198/18 od 22.11.2018.godine i  P-199/18 od 22.11.2018.godine.
     2. Sastavni dio ovog zaključka su planski dokumenti iz tačke 1. po kojima se određuju osnovne smjernice za optimalno upravljanje i gazdovanje šumama na području Općine Konjic (planovi gazdovanja).
     3. Za relizaciju ovog zaključka odgovorno je preduzeće Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic
     4. Ovaj zaključak će se primjenjivati za 2019. godinu odnosno dok se zakonom ne reguliše pitanje gazdovanja šumama i kršom.
     5. Zadužuje se Nadzorni odbor preduzeća da podnese šestomjesečni izvještaj Općinskom vijeću o gazdovanju  šuma i krša na području Općine Konjic.
     6. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Konjic'' i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi