Informacija sa 15. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 15. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 15. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 25.04. 2019. godine,usvojene su sljedeće odluke:
- Odluka o izvršenju budžeta za 2018. godinu
- Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 površine na području Općine
- Odluka o usvajanju  Regulacinog plana „Lisičići“ 
- Odluka o provođenju Regulacinog plana „Lisičići“
- Odluka o imenovonaju Uredničkog vijeća RTV d.o.o. Konjic  
- Odluka o raspodjeli finanasijskih sredstava 
- Odluka o osnivanju Mjesnih zajednica 
- Odluka o raspisivanju izbora za čalnove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području Općine Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača u JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic 
- Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Šumarstvo „ Prenj“ d.d
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zatupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o. Konjic
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova  Nadzornog odbora društva  Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic                                                                                                                                  

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                       

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi