Informacija sa 17.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 17.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 17. sjednici  Općinskog vijeća koja je održana  27.  06. 2019 .godine                                                      

usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o davanju ovlaštenja  punomoćniku  za zastupanje Općine Konjic na  Skupštini  privrednog društva „Šumarstvo Prenj“ d.d. Konjic

2.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora JU Dječije obdanište“ Zulejha Begeta „Konjic

3.Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic

4.Odluka o utvrđivanju kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora u „Šumarstvo Prenj „d.d. Konjic

5.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora „Druga osnovna škola“ Konjic

6.Odluka o sticanju vlasništva kupovinom zemljišta

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi