Informacija sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Informacija sa 19. sjednice Općinskog vijeća

            USVOJENE ODLUKE SA 19.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA:

            1. Nacrt Budžeta Općine Konjic za 2020. godinu
              -Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta  Općine  Konjic za 2020. godinu;

  1. Odluke o potvrđivanju imenovanja općinskog Javnog pravobranioca;
  2. Odluke o pristupanju Sporazumu načelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena;
  3. Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o Konjic
  4. Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na 12. redovnoj Skupštini društva Šumarstvo „Ljuta“ d.o.o. Konjic .
  5. Odluke o imenovanju Školskog odbora JU „Osnovna škola Čelebići“;
  6. Odluka o gubljenju statusa dobra u općoj upotrebi
  7. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora i imenovanju novog člana Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic ispred reda roditelja;
  8. Izvještaj o radu JKP „Standard“ d.o.o Konjic za 2018 godinu (sa prilozima);
  9. Izvještaj o poslovanju Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za period 01.01.-30.06. 2018. godine (sa prilozima );
  10. Izvještaj o radu JKP „ Vodovod i kanalizacija „ d.d Konjic za 2018. godinu (sa prilozima);     
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi