Informacija sa 4. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 4. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 4. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 25.05.2017.godine, usvojena su sljedeća akta:

1. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2017. godini;
2. Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostorija Udruženju ratnih vojnih invalida Konjic;
3. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za komunalne usluge JKP Standard d.o.o.Konjic;
4. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na području općine;
5. Odluka o neprihvatanju ponude za kupovinu nekretnina;
6. Odluka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina;
7. Rješenje o utvrđivanju javnog interesa izgradnje MHE na slivu rijeke Ljuta.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi