Informacija sa 7. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 7. sjednice Općinskog vijeća Konjic
Na 7. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 30.10.2017.godine, usvojena su sljedeća akta: 
 
1. Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2017. - Rebalans budžeta Općine Konjic za 2017.godinu;                        
2. Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžeta Općine Konjic za 2018.godinu;
3. Odluka o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu na području lokaliteta „UNIS“;
4. Odluka o zadržavanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema Javnoj ustanovi osnovna škola „Parsovići“ u Parsovićima, Konjic.
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi