Preuzimanje steonih junica na prostorima općine Konjic

Preuzimanje steonih junica na prostorima općine Konjic

Dana 30.08.2019 godine je izvršena dodjela steonih junica kandidatima koji su zadovoljili javni poziv, po projektu "Smanjenje siromaštva kroz uzgoj stoke“, koji općina Konjic realizuje u saradnji sa organizacijom „Muslim Aid Sarajevo.
Preuzimanje 12 steonih junica je organizovano na tri lokacije:Donje selo, Nevizraci i Parsovići. 
Odabrani korisnici u projektu su: Sitar Semir, Šteta Mirnes, Veljković Hismet, Zelić Elvis, Hakalović Selmo, Topalović Nijaz, Boloban Salko, Pehar Jerko, Topalović Hamed, Džino Himzo, Ramić Sanela, Maksumić Šefik.
-"Ova donacija mi puno znači.Cijeli život imala sam junicu i namjeravam se i dalje  baviti ovim poslom. I zahvalna sam puno na ovoj donaciji" rekla je jedna od zadovoljnih dobitnica Ramić Sanela.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi