Izmjena tenderske dokumentacije: 637-1-2-1/18- Prevoz učenika osnovnih škola na području općine Konjic

Nabavka usluga – PREVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE KONIC

U skladu sa članom 53. tačka (6) Zakona o javnim nabavkama  (Službeni glasnik BiH broj 39/14)  i  tačkom 32.1. Tenderske dokumentacije ; Ugovorni organ vrši slijedeće izmjene Tenderske dokumentacije :  

Na stranici 5. (6 -podaci o postupku javne nabavke) stav 6.2 mijenja se i glasi:

6.2.  Ukupno procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 637.100,00 KM( nabavka je podijeljena na 11 LOT-ova). Vrijednost nabavke za 2018. godinu – 110.800,00 KM, vrijednost nabavke za 2019. godinu je – 263.150,00 KM i vrijednost nabavke za 2020. godinu – 263.150,00 KM.

Na stranicama 30,33,36,39,42,45,48,51,54,57 i 60 u PRILOGU 2 Izjava ponuđača stav 1 mijenja se i glasi :

1.    U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije:01-16-3-1539/18 ( broj nabavke koju je dao ugovorni orga ) , ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.  

Broj: 01-16-3-1539/18
Konjic, 18.05.2018. godine     

Predsjednik Komisije za javne nabavke
    Vahid Alibegović

 

Kompletan sadržaj obavještenja možete preuzeti na ovom linku.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi