Stambena finansiranja za mlade iz Konjica po stopi od nula posto u BBI banci

BBI banka i Općina Konjic objavile Javni poziv Bosna Bank International (BBI) i Općina Konjic potpisale su ugovor o subvencioniranju profitne marže za stambena finansiranja za mlade s područja ove Općine. Javni poziv sa detaljima na koji način aplicirati objavljen je u dnevnim novinama i na web-stranicama BBI banke i Općine Konjic. Naime, mladi iz Općine Konjic koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje imaju priliku to učiniti po povoljnim uslovima finansiranja uz subvenciju profitne marže. Pravo učešća za subvenciju profitne marže imaju...

Finansiranje poljoprivrede po stopi od nula posto

Javni poziv za obrtnike i privredna društva Općine Konjic Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Općine Konjic i Bosna Bank International d.d. Sarajevo potpisanog 15.06.2022. godine objavljen je Javni poziv za subvencionirana finansiranja za obrtnike i privredna društva koji se bave poljoprivrednom djelatnošću na području Općine Konjic. Riječ je o Ugovoru koji će obrtnicima i privrednima društvima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a imaju sjedište na području Općine Konjic, omogućiti da apliciraju u BBI banci za subvencionirana finansijska sredstva po stopi...

Predstavnici JP Ceste Federacije BiH danas u radnoj posjeti Gradu Konjicu

Danas su predstavnici JP Ceste Federacije BiH, Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove i Smail Ćorić, rukovodilac Ureda Mostar posjetili Grad Konjic gdje su održali radni sastanak za gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Tokom sastanka razgovarano je o značajnim aktivnostima koje će u narednom periodu JP Ceste Federacije BiH provoditi na području Konjica s ciljem poboljšanja cestovne infrastrukture koja će omogućiti rasterećenije i sigurnije saobraćanje. - Tu smo kako bismo predstavili planirane aktivnosti i definisali potrebna rješenja za njihovu realizaciju. Riječ...

Na Boračkom jezeru svečano otvoren UNDP BiH BRIDGE kamp, koji je okupio mlade iz Banja Luke, Mostara i Konjica

Sinoć je u kampu Odreda izviđača “Neretva” Konjic svečano otvoren Interetnički kamp za djecu i mlade kroz projekat BRIDGE, koji se provodi uz finansijsku podršku Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije, a implementira i sufinansira UNDP BiH uz podršku Grada Konjica. Nakon pozdrava i dobrodošlice za sve učesnike kampa, koje su uputili starješina i načelnica Odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić i Selma Hadžihusejnović, kamp je otvorio gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. -Želja nam je da omogućimo što bolje i kvalitetnije uslove za...

Prijem za šampione Prve lige Federacije BiH, članove Fudbalskog kluba Igman

Danas je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio prijem za članove Fudbalskog kluba Igman, koji je šampion Prve lige Federacije BiH i koji je osigurao plasman u Premijer Ligu BiH, čestitajući ovom prilikom stručnom štabu, igračima, rukovodstvu kao i navijačima, na postizanju historijskog uspjeha za Grad Konjic. - Želim na ovaj način ukazati čast i poštovanje ovim momcima koji su zajedno sa upravom Kluba sve Konjičane učinili ponosnim. Ova godina biće upisana zlatnim slovima u historiju Grada Konjica, kada je u pitanju...

Gimnastička takmičenja u povodu obilježavanja Dana grada Konjica

U organizaciji Gimnastičkog kluba ”Zvjezdice” u Sportskoj dvorani Konjic u nedjelju 26.06.2022.g. održano je klupsko takmičenje “2. Zvjezdica kup “ i "Kup prijateljstva Konjic 2022." Na klupskom takmičenju "2 Zvjezdice kup" nastupila je 51 takmičarka iz Konjica, uzrasta od 5 do 14 godina, koje su se takmičile u kategorijama mlađe kadetkinje-do 7 god, kadetkinje-8 i 9 god, mlađe juniorke-10 do 13 god i juniorke 14 i 15 god. Na takmičenju "Kup prijateljstva Konjic 2022." nastupilo je 65 takmičarki iz 4 gimnastička kluba...

Počasni građani Grada Konjica Ivar Steinsland i Karstein Bjorg, predstavnici organizacije ANIN Norveška boravili u posjeti Konjicu

Predstavnici organizacije ANIN koja okuplja komunalna preduzeća u Norveškoj posjetili su Grad Konjic, gdje su se sastali sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem i predstavnicima Udruženja ANIN Balkan, kako bi definisali naredne korake u sklopu saradnje na polju unaprijeđenja komunalne infrastrukture. Predstavnik Anin Norveška Ivar Steinsland zahvalio se na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji Sund Komune i Grada Konjica, koja je rezultirala brojnim projektima koji su doprinijeli boljim uslovima za rad različitih organizacija u Konjicu, izražavajući nadu da će planirane aktivnosti biti uspješno realizovane i u...

Gradonačelnik Ćatić u povodu Dana grada Konjica upriličio svečani prijem za učenike generacije i nagrađene učenike na kantonalnim, federalnim i internacionalnim takmičenjima i njihove mentore

  Danas je u povodu Dana grada Konjica gradonačelnik Osman Ćatić sa saradnicima upriličio svečani prijem za učenike generacije osnovnih škola i Srednje škole Konjic, nagrađene učenike na kantonalnim, federalnim i internacionalnim  takmičenjima i njihove mentore, kao i najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola na literarnom konkursu raspisanom u povodu Dana grada Konjica pod nazivom  “Svome gradu za rođendan, perom ispisujem ljubav”. - Posebna mi čast i zadovoljstvo biti u društvu mladih obrazovanih ljudi, koji svojim uspjesima pokazuju da ovaj grad ima...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik gradnačelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik gradonačelnika za  imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik gradnačelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik granačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi