Bajramska čestitka

  Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predsjednik Općinskog vijeća Konjic Kenan Greda uputili su čestitku u povodu nastupajućeg Ramazanskog bajrama koju prenosimo u cjelosti: U povodu nastupajućeg Ramazanskog bajrama, svim muslimankama i muslimanima želimo uputiti srdačne čestitke, uz želju da Bajram, nakon posta, najsvetijeg mjeseca ramazana, dočekate u zdravlju i ibadetu, u sreći i zadovoljstvu sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Želimo da bajramske praznike provedete u dobrom zdravlju, miru i porodičnoj sreći u duhu naših tradicionalnih vrijednosti. Prenesimo unutrašnji mir i radost...

Općinsko vijeće Konjic danas održalo 4. redovnu sjednicu

Na danas održanoj 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic  našlo se 8 tačaka dnevnog reda. Tokom sjednice usvojene su sve tačke dnevnog reda, među kojima su najznačajnije: Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana “Centar II- Trešanica “Konjic, Odluka o imenovanju Etičke komisije, Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na području općine Konjic , te  Izvještaj Komisije za statutarna pitanja i propise. 

U Konjicu održana Javna rasprava o Nacrtu strateške platforme Strategije razvoja HNK za period 2021.-2027.g.

Danas je u Konjicu u organizaciji Odbora za razvoj Hercegovačko-neretvanskog kantona  održana Javna rasprava o Nacrtu strateške platforme Strategije razvoja  HNK za period  2021.-2027.g. za Općine Konjic, Jablanica i Prozor- Rama. Tokom rasprave u Konjicu kojoj su prisustvovali načelnik Općine Konjic Osman Ćatić, načelnik Općine Jablanica Damir  Šabanović i predstavnik Općine Prozor- Rama Adis Zečić sa saradnicima, članovi Odbora za razvoj HNK  predstavili  su strateške ciljeve i fokuse Strategije razvoja  HNK, a to su  :  digitalizacija, privredni razvoj poticanjem malih i...

Vijeće mladih Općine Konjic danas se sastalo sa načelnikom Općine Konjic

Danas je načelnik Općine Konjic Osman Ćatić u svom kabinetu primio predstavnike Vijeća mladih Općine Konjic predsjednicu Adisu Salčin  i članove Ilhanu Špago i Dženana Faladžića. Predstavnici Vijeća mladih  čiji je rad revitaliziran krajem 2018 g. i koje slovi za jedno od  najaktivnijih  u Federaciji BiH, upoznali su načelnika Ćatića sa aktivnostima i projektima koje su proveli u proteklom periodu, te  edukacijama i planskim aktivnostima u tekućoj godini, koje se odnose na pripremu Strategije za mlade. Načelnik Ćatić, zaželio je mladim Konjičanima...

Uručene nagrade za najuspješnije na takmičenju za srednjoškolce pod nazivom “ Tragovi opstanka”

U povodu 15. aprila Dana ARBiH  Jedinstvena organizacija boraca Konjic i Mreža mladih Medžlisa Islamske zajednice Konjic, uz podršku Općine Konjic organizovali su   takmičenje za srednjoškolce pod nazivom “Tragovi opstanka” u poznavanju događaja i istorije iz perioda odbrane od agresije na BiH. Najuspješniji na takmičenju  su učenici Maida Biber, Nedim Džajić i Emina Džajić kojima je danas u Općini Konjic načelnik Osman  Ćatić uručio novčane nagrade i poklone, te im čestitao.  -Njegovanje kulture sjećanja na sve značajne  datume iz naše istorije je...

Uspostavljena saradnja Općine Konjic i Kuvajtskog poslovnog vijeća

Predstavnici KBC Kuvajtskog poslovnog vijeća danas su posjetili Konjic gdje su se sastali sa načelnikom Općine Konjic Osmanom Ćatićem. Tokom sastanka je razgovarano o mogućnostima i uslovima za investiranje investitora iz Kuvajta na području općine Konjic u skladu sa razvojnim programima Općine Konjic. Načelnik Ćatić upoznao je  goste sa  kapacitetima općine Konjic i razvojnim programima koji bi mogli biti interesantni i stranim investitorima. Predstavnici KBC -a zahvalili su na gostoprimstvu i uspostavljenoj saradnji  koja će, kako su izrazili nadu, rezultirati...

Općinski načelnik upriličio prijem za ovogodišnje pripravnike koji su danas počeli pripravnički staž

Danas je načelnik Općine Konjic Osman Ćatić upriličio prijem za  pripravnike, koji će svoj pripravnički staž odraditi  u Općini Konjic i javnim ustanovama u Konjicu, te im tom prilikom zaželio uspješan rad i mnogo sreće u budućem životu i radu. - Općina Konjic je aplicirala na javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje i dobila mogućnost da izvrši prijem pripravnika, nažalost, bili smo  limitirani brojem prilikom apliciranja, pa  će tako ove godine pripravnički staž  uz sufinansiranje Općine Konjic obaviti  20 pripravnika -...

ČESTITKA U POVODU VASKRSA

Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predsjednik Općinskog vijeća Konjic Kenan Greda, uputili su čestitku povodom Vaskrsa koju  prenosimo u cijelosti: Poštovani sugrađani pravoslavne vjeroispovijesti, želimo da ovaj veliki praznik provedete u zdravlju i sreći u krugu svojih najdražih, sa komšijama i prijateljima. Vaskrs kao veliki hrišćanski  praznik koji je posvećen miru, zdravlju i napretku porodica, prilika je za  podsjećanje na značaj međusobnog uvažavanja, poštovanja i širenja mira i sloge među ljudima. Neka vam ovaj praznik koji simbolizuje pobjedu života i vjeru u novi...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

 Šef odsjeka za imovinsko-pravne poslove:
Velida Džemila

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Vahid Alibegović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-209
Telefax: 036 / 729-390
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi