Informacija sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Informacija sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Usvojene Odluke sa 21.sjednice Općinskog vijeća, održana dana 27.02.2020. godine

 

 1. Odluka o usvajanju strateškog plana rada Općine Konjic za period 2020-2022. godine
 2. Odluka o proglašenju grada Konjic                                        
 3. Odluka o verifikaciji izbora za članove podružnica i savjeta mjesnih zajednica na područiju općine Konjic           
 4. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2020. godinu    
 5. Odluka o visini primanja (paušala) vijećnicima u Općinskom vijeću
 6. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic(Crveni Krst)                                                                                                                           
 1. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic (Savez poljoprivrednih udruženja)                                                                                         
 2. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Ustanovi dječiji vrtić „HAPPY KIDS“ Konjic                                                                                                        
 1. Odluka o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2020.godinu                 
 2. Odluka o davanju na korištenje sportskog terena fudbalskom klubu „Igman“ Konjic     
 3. Odluka o izmjenama i dopunama statuta društva                                                                   
 4. Odluka o davanju saglasnosti na usaglašavanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti u BiH ustanovi „Sportska dvorana“ Konjic u Konjicu                                                                                                                        
 5. Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova biomedicinske potpomognute oplodnje                                                                                   
 6. Pravilnika o dodjeli jednokratne pomoći za novorođeno dijete na području općine Konjic
 7. Odluka o usvajanju Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje  
 8. Pravilnik o kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja iz budžeta Općine Konjic za povećanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje                                                         
 9. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU „Osnovna škola Seonica“                                                                                                                                 
 10. Javni Oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU „Osnovna škola Seonica“                                                                                                         
 11. Rješenje o davanju saglasnosti Damiru Sarajliću                                                                  
 12. Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu  
 13. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2019.godinu                                                                 
 14. Zaključak – problematika izgradnje MHE na rijeci Neretvici                                    
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi