Informacija sa 24.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 24.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Usvojene odluke i izvještaji  sa 24. sjednice Općinskog vijeća Konjic 28.07.2020. godine

  1. Odluke o rebalansu Budžeta ;
  2. Odluka o davanju Saglasnosti na razrješenje direktora i imenovanje novog direktora JU „Sportska dvorana „Konjic
  3. Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom;
  4. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Srednja škola'' Konjic ispred reda roditelja;
  5. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Srednja škola'' Konjic ispred reda roditelja;
  6. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Druga osnovna škola Konjic'' ispred reda roditelja;
  7. Rješenje o razrješenju člana Uredničkog vijeća RTV Konjic d.o.o. i imenovanju novog člana Uredničkog vijeća;
  8. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije „Prvi korak“ za 2019.godunu ( sa prilozima)
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi