Obavještenje za građane MZ SPILJANI - Podružnica Dubočani

Obavještavaju  se građani MZ SPILJANI - Podružnica Dubočani da će se dana 17.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u porstorijama ISLAMSKE ZAJEDNICE sa početkom u 16:00 sati.

ČESTITKA U POVODU PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA

Poštovani sugrađani,

u vrijeme dolaska jednog od najvećih Pravoslavnih praznika, sa iskrenim i najboljim željama želimo da sa vama podijelimo radost Božića. 

Koristimo priliku da vam najiskrenije uputimo srdačne čestitke, i da vam poželimo da prazničnu radost podijelite sa svojim najbližim, prijateljima i komšijama, održavajući tako vrijednosti tradicije i poštovanja u našem Konjicu i zajedničkoj nam domovini Bosni i Hercegovini.

Stoga svim Pravoslavcima konjičke općine, a i šire, u ime svojih saradnika i u lično ime čestitmo Božić i želimo da se radost ovog velikog praznika prenese na sve one koji u ovom danu budu sa vama.

 

 

 

                                                                                               Predsjednik OV                 Načelnik Općine

                                                                                                Ibro Halilović                    Emir Bubalo 

 

cestitka_u_povodu_pravoslavnog_bozica

ČESTITKA ZA NOVU GODINU

Poštovani sugrađani

U ime svojih saradnika i u svoje lično ime svim građanima Općine Konjic, upućujemo najiskrenije čestitke u povodu nastupajuće Nove godine.

Želimo da vam Nova 2020 godina donese dobro zdravlje,sreću i uspjeh,kako na privatnom tako i na poslovnom planu.

Predsjednik OV                                                                                                             Načelnik Općine
Ibro Halilović                                                                                                                   Emir Bubalo

Obavještenje za građane MZ CENTAR-Podružnice Musala i Gornje Polje

Obavještavaju  se građani MZ CENTAR-Podružnice Musala i Gornje Polje da će se dana 08.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u J.U. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA sa početkom u 18:00 sati.

Obavještenje za građane MZ CENTAR-Podružnica Pleha

Obavještavaju se građani MZ CENTAR-Podružnica Pleha da će se dana 08.01.2020 godine održati zbor građana,a u vezi zibora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice.Zbor će se održati u Domu izviđača sa početkom u 19:00sati.

Podjela paketića povodom novogodišnjih praznika

Općina Konjic je u saradnji sa JU "Centar za socijalni rad"Konjic, JU "Prva osnovna škola" Konjic i JU "Srednja škola" Konjic dana 27.12.2019 godine organizovala podjelu 200 paketića za djecu smještenu u Domu za djecu bez roditeljskog staranja-Bjelave", SOS dječije selo Sarajevo i JU "Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić".
Posebno se zahvaljujemo učenicima i roditeljima ove dvije škole koji su zajedno sa nastavnim kadrom navedenih škola dali najveći doprinos da obezbijede paketiće kojima su obradovali djecu i omladinu smještenu u pomenutim ustanovama.

ČESTITKA U POVODU BOŽIĆA

Poštovani sugrađani,

U vrijeme dolaska jednog od najvećih kršćanskih praznika Božića, koristimo priliku da vam najiskrenije uputimo srdačne čestitke, i da vam poželimo da prazničnu radost podijelite sa svojim najbližim, prijateljima i komšijama, održavajući tako vrijednost tradicije i poštovanja u našem Konjicu i zajedničkoj nam domovini Bosni i Hercegovini.

Stoga svim katolicima konjičke općine, a i šire u ime svojih saradnika i u lično ime čestitamo Božić i želimo da se radost ovog velikog praznika prenese na sve one koji u ovom danu budu sa vama..

 

                                                                  Predsjednik OV                                                Načelnik Općine

                                                                    Ibro Halilović                                                   Emir Bubalo

 

 

cestitka_u_povodu_bozica

Obavještenje za građane MZ LISIČIĆI - Podružnica Lisičići

Obavještavaju se građani MZ LISIČIĆI - Podružnica Lisičići da će se dana 11.01.2020 godine, održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u prostorijama O.Š. LISIČIĆI sa početkom u 16:00 sati.

Obavještenje za građane MZ Čelebići - Podružnica Orahovica

Obavještavaju se građani MZ Čelebići - Podružnica Orahovica da će se dana 23.12.2019 godine, održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u O.Š. ORAHOVICA sa početkom u 17:00 sati.

Obavještenje za građane MZ Čelebići - Podružnica Ribići

Obavještavaju se građani MZ Čelebići - Podružnica Ribići da će se dana 28.12.2019 godine, održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u O.Š. RIBIĆI sa početkom u 18:00 sati.

Obavještenje za građane MZ Čelebići - Podružnica Idbar

Obavještavaju se građani MZ Čelebići - Podružnica Idbar da će se dana 25.12.2019 godine, održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u O.Š. IDBAR sa početkom u 18:30 sati.

Obavještenje za građane MZ Čelebići

Obavještavaju se građani MZ Čelebići - Podružnica Čelebići da će se dana 24.12.2019 godine, održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u O.Š. ČELEBIĆI sa početkom u 18:00 sati.

REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE RASKRŠĆE-SREDNJA ŠKOLA

U toku je izvođenje radova "REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE RASKRŠĆE-SREDNJA ŠKOLA" koje je planirano budžetom Općine Konjic za 2019 godinu.
Radove na rekonstrukciji saobraćajnice izvodi GPI d.o.o Konjic. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 55. 140,00 KM bez PDV-a.

Obavještene za građane MZ DŽEPI-Podružnica Džepi i Vrdolje

Obavještavaju se građani MZ DŽEPI-Podružnica Džepi i Vrdolje da će se dana 15.12.2019 godine,održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u O.Š. DŽEPI sa početkm 17:30 sati.
Obavještenje možete preuzeti u prilogu:

Obavještenje za građane MZ PODORAŠAC-Podružnica Brđani

Obavješavaju se građani MZ PODORAŠAC-Podružnica Brđani da će se dana 15.12.2019 godine,održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta Mjesne zajednice. 
Zbor će se održati u Mednicama sa početkom u 18:00 sati.

Obavještenje možete preuzeti u prilogu:

Javni poziv – poboljšanje inovativnih kapaciteta MMSP

Kao članovi Upravnog i sektorskih koordinacijskih odbora Ministarstvo objavljuje Javni poziv (unutar projekta EU4Business) za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).

 Fond od 1,5 milijuna eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije:

  • razvoj proizvoda/usluga kroz nove pristupe
  • u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,

na primjer, kroz uporabu opreme na višoj tehnološkoj razini, uvođenje standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom pozivu.

Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Korisnici su MMSP i poduzetnici.

Rezultati će se mjeriti s povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

  • Metaloprerađivačka i strojarska industrija
  • Drvoprerada

MMSP registrirani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i strojnoj industriji. MMSP registrirani u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima.

Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija BiH.

Više detalja o podobnosti možete naći u Smjernicama za podnosioce zahtjeva, koje su dostupne putem aplikacijskog portala: eu4business.ba

Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

  • Zenica, Hotel Zenica, 03.12.2019. godine, u 11:00
  • Brčko District BiH, Hotel Jelena, 04.12.2019. godine, u 11:00
  • Banja Luka, Hotel Jelena, 05.12.2019. godine, u 11:00
  • Mostar, Hotel Mostar, 09.12.2019. godine, u 11:00
  • Trebinje, Hotel Leotar, 10.12.2019. godine, u 11:00

Sve zainteresirane strane su pozvane da sudjeluju na informativnim sesijama.

Sve kvalificirane strane su pozvane da svoje prijave podnesu najkasnije do ponedjeljka, 3. 2. 2020. godine do 16:00 sati.

U sklopu projekta EU4Business ukupno 10 milijuna eura bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH, razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Evropska unija (15 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milijun eura). EU4Business zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od travnja 2018. godine do ožujka 2022. godine.

ČESTITKA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI

Poštovani sugrađani,

povodom obilježavanja jednog od najvažnijih historijskih datuma naše države, u ime svojih saradnika i u svoje lično ime čestitamo vam 25.novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a 25.11.1943.godine, obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, osigurana puna ravnopravnost svih njenih naroda i građana.

Taj historijski datum koji je utkan u viševjekovnu tradiciju Bosne i Hercegovine temelj je tolerancije i zajedničkog života i obaveza za bezuslovnim očuvanjem suvereniteta zemlje i multikulturalnosti država.

Na ovaj datum narodi Bosne i Hercegovine su kroz svoje političke predstavnike na Prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a istakli da hoće ono što je i nama danas potrebno, a to je Bosna i Hercegovina u kojoj je garantovana potupna jednakost i ravnopranost svih njenih građana i naroda.

U budućnosti ćemo zajedno pokazati da mi to možemo i da su tolerancija i zajednički život jedini ispravan put za sve nas na ovim prostorima, na kojima je raznolikost oduvijek predstavljala vrijednost, a ne nedostatak.

To je jedini način i ispravan put da svoju državu, jedinu koju imamo, možemo sačuvati, izgrađivati , činiti je boljom za nas, našu djecu , i potomke.

Ovaj historijski datum, obavezuje sve nas, da damo svoj puni doprinos u daljoj izgradnji Općine Konjic i jačanju naše države Bosne i Hercegovine.

U to ime još jednom svim Bosancima i Hercegovcima, želimo sretan 25.novembar- Dan državnosti.

                                                                        PREDSJEDNIK OV                      NAČELNIK OPĆINE

                                                                         IBRO HALILOVIĆ                         EMIR BUBALO

 

Promocija prvog ručno otkanog tepiha u Konjicu

Dana, 15. novembra 2019. godine imali smo čast predstaviti prvi završeni ručno rađeni tepih, koji predstavlja spoj tradicije, ljepote i kontinuiranog rada vrijednih učesnica projekta Arnese Borić i Mirnese Kurtić ”Obuka žena za tkanje tepiha”.
Za tkanje prvog tepiha bilo je neophodno mjesec i po predanog rada naših kandidatkinja. S obzirom da je riječ o obuci, bitno je napomenuti da je tepih na samom početku bio otkan u visinu 60 cm. Na kraju, ukupna dužina tepiha iznosi 113 cm, a visina 164 cm. Ovaj model tepiha u Turskoj se naziva serdžada, a naziv samog tepiha je SIVAS. U ovom tepihu na svakih 10 cm, postavljeno je 26 žica ili čvorova. Tkalački stan na kojem je tkan ovaj tepih, u dužini ima 289, a u visini 417 redova. Naše kandidatkinje su do završetka tepiha napravile 120 513 čvorova.
večanom predstavljanju otkanog tepiha prisustvovali su načelnik Općine Konjic, pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti, predstavnik projekta ”Moja Budućnost”, predstavnici firme ”Carpet Centar” d.o.o. Čapljina, zaposlenici Agencije ”PRVI KORAK”, direktorica Radio Konjica i učesnice projekta ”Obuka žena za tkanje tepiha”.

NODAS objavio spisak aplikantica koje su prošle prvu selekciju

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Konjic“ kao mjera implementacije projekta donesena je lista aplikantica koje su prošle prvu selekciju u projektu.

 

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi