Obavještenje Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata

Konjic, 31.03.2020. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo sva fizička i pravna lica koja su podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je obavezni upis ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata - članak 14. Pavilnika o upisu u RPG i RK (Službene novine br.42/08 od 09.07.2008) produžen do 30.04.2020. godine, te poljoprivredna gazdinstva koja nisu obavila ažuriranje podataka to mogu uraditi do gore pomenutog roka.

DOSTAVITI:

  1. Radio Konjic                                                                      Po ovlaštenju načelnika
  2. Službi                                                                               POMOĆNIK NAČELNIKA
  3. A/a                                                                                   Vahid Alibegović, dipl.ecc.

LINK:SbizhubC36020040111150.pdf

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi