Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede

Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede

Ministarstvo privrede je objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima'' utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa kriterijima raspodjele.

Javni poziv objavljen je u „Službenim novinama HNK“, broj: 5/20 od 14.9. 2020. godine, a rok za prijavu je 30 (trideset) dana računajući od dana objave, zaključno do 14.10.2020. godine.

Tekst i potrebna dokumenta Javnog poziva možete preuzeti na stranici Ministarstva privrede: http://www.privredahnk.gov.ba/14-09-20.html

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi